Kundeinformation.

Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgte arbejde/kontrakt behandler Nordbyens Energi & VVS A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Nordbyens Energi & VVS A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Nordbyens Energi & VVS A/S, Rokhøj 16, 8520 Lystrup cvr: 28332645

Tlf. 70 27 27 10     mail: info@nordbyensenergi.dk

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: Besigtigelse, tilbudsgivning, fakturering, entreprise-kontrakt mm

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom:

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Nordbyens Energi & VVS A/S almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, hvis dette er påkrævet.

Nordbyens Energi & VVS A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser og lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Nordbyens Energi & VVS A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Cookies

nordbyensenergi.dk bruger cookies, for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.   Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Vi anvender kun cookies til at indsamle statistik på hjemmesiden, for at kunne forbedre brugeroplevelsen.

Læs mere om cookies og det juridiske grundlag i:

Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når websites ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.

Hvordan fjerner jeg cookies?

Du fjerner uønskede cookies under din browsers internetindstillinger. På Erhversstyrelsens hjemmeside finder du links til vejledninger om at slette cookies for hver enkelt browser.

Indlejret indhold på hjemmesiden

I forbindelse med indlejret indhold fra YouTube, kan Google ved brug af cookies eller lignende teknologier indsamle, lagre samt efterfølgende behandle visse oplysninger, herunder personoplysninger, om brugeren, hvis der klikkes på videoerne. Det er Googles privatlivspolitik, der i denne henseende er gældende.