Vi opsætter og vedligeholder gasinstallationer for naturgas, bygas og flaskegas. 
Vi kan hjælpe med gasstikledning, målerregulatorskab, husindføring, indvendig gasinstallation, opstilling af det gasforbrugende apparat, etablering af friskluft og ventilation samt tilslutning aftrækssystem.